วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ::
: : กลับหน้าหลัก : : >> สมัครสมาชิกเพื่อรับเล่มวารสาร

ติดต่อวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999
E – mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th